top of page
scott-webb-OxHPDs4WV8Y-unsplash.jpg

METHODOLOGIE

Pictogrammes5.png

    BANDEN SMEDEN    

Mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Bruxelles, pictogramme, drogue, objectifs, contact,

Er wordt een contactproject met de patiënt opgezet, met het oog op maximale adhesie via ruime toegangstijden, multidisciplinaire hulpverlening, verzorging en behandeling, eerstelijns sociale en psychologische bijstand, ...

    VERSCHILLENDE DIENSTEN    

Mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Bruxelles, pictogramme, drogue, methodologie, service,

We bieden de volgende diensten aan :

  • Ontvangen, luisteren en snel interdisciplinaire hulp verlenen met het oog op een stabiliserende band en op basis van de behoeften van de patiënt.

  • Sociale bijstand op alle niveaus (voedselhulp, huisvesting, take-up van rechten, budgetbeheer).

  • Psychologische hulp, waardoor een contactkader wordt gevormd.

  • Afleveren van vervangende producten, psychotrope en somatotrope geneesmiddelen.

  • Algemene en specifieke psychiatrische behandelingen, waarbij de verslaving wordt benaderd via substitutietherapieën en een hogere levenskwaliteit van de gebruiker een prioriteit blijft.

  • Continuïteit van de zorg door het gericht opvangen van patiënten die hun behandeling hebben stopgezet.

  • Werken aan het (her)opbouwen of in stand houden van het ondersteunende netwerk rond de patiënt.

  • Laagdrempelige activiteiten met als doel de therapeutische adhesie en band te vergroten.

    BEHANDELING    

Mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Bruxelles, pictogramme, drogue, methodologie, prise en charge,

De behandeling gebeurt individueel (mogelijkheid om koppels en gezinnen op te volgen naargelang de situatie van elke patiënt) of in open groepen. Tijdens deze behandelingen komen bepaalde thema's aan bod (gezondheid van de gemeenschap, RDR, relaxatie, ...) Onder toezicht van een lid van het team kunnen de gebruikers aan de hand van deze diensten vaardigheden met elkaar uitwisselen.

    LAAGDREMPELIGE PRAKTIJK   

Pictogrammes.png

De laagdrempelige praktijken berusten op de volgende pijlers: aanpasbaarheid van de dienst aan de patiënt en zijn of haar problemen, continuïteit van de zorg, risicobeperking, netwerkvorming en onvoorwaardelijkheid en toegankelijkheid van het aanbod.  De behoeften van de patiënt bepalen het aanbod van de hulpverlening en worden onverwijld beantwoord, rekening houdend met de mogelijkheden en tekortkomingen van de patiënt.

Het MASS Brussel probeert voortdurend af te stappen van een hoogdrempelige benadering, waarbij de hulp wordt georganiseerd rond en afhankelijk is van een vooraf bepaald project, en wil de hulpverlening afstemmen op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt aan de hand van niet-uitgestelde hulp en begeleiding.

bottom of page