top of page
adrien-converse-kCrrUx7US04-unsplash.jpg

WIE ZIJN WE?

     ONZE DOELSTELLINGEN     

De doelstellingen berusten hoofdzakelijk op vier pijlers :

Bruxelles, mass, maison, accueil, socio-sanitaire, Pictogramme, objectif,

   ONDERZOEK / ACTIE    
 

Het contact met een verborgen groep druggebruikers die "ontsnappen" aan het bestaande aanbod intensifiëren en in stand houden.

Dankzij onze laagdrempelige werking kunnen we in de eerste plaats een veilige plaats aanbieden aan eenieder die zich tot het MASS wendt. Deze onvoorwaardelijke toegang maakt het mogelijk een band te scheppen en in stand te houden via een realistisch aanbod voor wie zich tijdelijk of langdurig niet kan vinden in de 'klassieke structuren'.

   LUISTEREN / BEGELEIDEN    
 

Beperking van de schade als gevolg van drugsgebruik en verbetering van de levenskwaliteit door bijzondere aandacht te besteden aan de gezondheids-, sociale en psychologische schade gekoppeld aan drugsgebruik. Op die manier trachten we elke persoon een minimum aan "controle" over de ondervonden problemen te geven.

   HEROPVOEDING / INTEGRATIE   

Functionele heropvoeding die integratie in een proces van herstel, van (her)ontdekking van de vaardigheden van de persoon mogelijk moet maken, onder meer via multidisciplinaire hulpverlening die de gebruiker doorverwijst naar een gespecialiseerd of algemeen netwerk. We proberen niet alleen om het gebruik van niet-voorgeschreven geneesmiddelen drastisch te verminderen, maar willen de gebruiker ook beter laten omgaan met de producten.

   HERORIËNTATIE / NETWERKEN    

Heroriëntatie naar het bestaande netwerk. Tijdens de opvolging en in overleg met de patiënt kan die op elk moment worden doorverwezen naar het klassieke hulp- en zorgnetwerk (huisartsen, medische centra enz.).

Mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Drogue, pictogramme, recherche, action, objectifs,
Mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Drogue, pictogramme, écoute, oreille, objectifs,
Mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Drogue, pictogramme, insertion,
Mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Drogue, pictogramme, réorientation,

     OPENINGSUREN     

mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Drogue, pictogramme, horaires

van 10.30 u tot 18.30 u

van 10.30 u tot 18.30 u 

van 10.30 u tot 18.30 u

van 13.30 u tot 18.30 u

van 10.30 u tot 18.30 u

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

     ONS TEAM     

mass, maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles, Drogue, pictogramme, équipe,
staff.jpg
bottom of page